Spicy Hots dataskyddspolicy

Spicy Hot värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Spicy Hot samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på hello@spicyhot.se.

Genom att använda Spicy Hots tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Spicy Hot använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig aktuella erbjudanden, kampanjer och nyheter kopplat till vår app eller webbshopp, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss för att vi ska kunna hantera din order på bästa sätt.

Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc. detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Historisk information – dina tidigare köp av varor tjänster.
 • Information om hur du interagerar med Spicy Hot – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade hemsida, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Spicy Hot’s tjänster. Spicy Hot behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

 • Laglig grund för behandlingen (“varför är behandlingen nödvändig”)
 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
 • Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
 • För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
 • Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
 • För kundanalys, administrera Spicy Hot’s tjänster och för Spicy Hot’s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.
 • För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
 • Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
 • För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Andra berättigade intressen

Kommunicera med dig. Spicy Hot kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Spicy Hots kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila  till dataskydd@Spicy Hot.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom Spicy Hotkoncernen. Spicy Hot kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Spicy Hot’s betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Avyttring. Spicy Hot kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Spicy Hot säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Spicy Hot komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Spicy Hot eller en väsentlig del av Spicy Hots tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Spicy Hots kunder komma att delas.
 • Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Spicy Hotkoncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då Spicy Hot är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Spicy Hot att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Spicy Hot, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

Spicy Hot, SH Food AB  är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556942-1752 och har sitt säte på Djuphamnsvägen 6, 724 65 Västerås. Eftersom vi tar dataskydd på allvar tar vi mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå Spicy Hot’s på hello@spicyhot.se.

Spicy Hot, SH Food AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Spicy Hot, Food AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Besök www.spicyhot.se för mer information om Spicy Hot.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 17.05.2018.